ปราโมทย์

ภาษาอังกฤษ


n happiness
ความหมายเหมือนกับ: ปราโมช , ความบันเทิงใจ , ความปลื้มใจ , ความหรรษา , ความสำราญ , ความปิติยินดี
คำที่เกี่ยวข้อง: merriment , delight , joy , jubilation , exultation
ตัวอย่างประโยค: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท