ปราสาท

ภาษาอังกฤษ


n castle
คำอธิบาย: เรือนมียอดเป็นชั้นๆ สำหรับเป็นที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินหรือเป็นที่ประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ความหมายเหมือนกับ: วัง , พระราชวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: palace
ตัวอย่างประโยค: สำนักพระราชวังจะได้จัดที่สำหรับลงพระนามลงนามถวายพระพรและเปิด ปราสาทพระเทพบิดรให้ถวายบังคมพระบรมรูปพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรี