ปราศจาก

ภาษาอังกฤษ


v be without
ความหมายเหมือนกับ: พ้นไป , ไม่มี
คำที่เกี่ยวข้อง: be deprived of , be rid of
ตัวอย่างประโยค: การเดินขบวนประท้วงล้มเหลวทุกครั้งเนื่องจากผู้ประท้วงปราศจากอาวุธที่จะต้านทานกับฝ่ายทหารที่มีอาวุธอยู่ในมือซึ่งพร้อม

คำที่มี "ปราศจาก" ในคำ


ปราศจากข้อเสีย v be perfect
ความหมายเหมือนกับ: ดีพร้อม , สมบูรณ์ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top