ปรารถนาดี

ภาษาอังกฤษ


v wish well
คำอธิบาย: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจดี , หวังดี
คำที่เกี่ยวข้อง: have good wishes
ตัวอย่างประโยค: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา

คำที่มี "ปรารถนาดี" ในคำ


ความปรารถนาดี n goodwill
ความหมายเหมือนกับ: ความหวังดี
ตัวอย่างประโยค: ถึงแม้ครูจะรักลูกศิษย์แต่บางทีก็ต้องดุต้องตักเตือนต้องว่าด้วยความปรารถนาดีเพื่อให้ศิษย์ได้ดี

ผู้ปรารถนาดี n well-wisher
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ประสงค์ดี
คำตรงข้าม: ผู้หวังร้าย , ผู้ประสงค์ร้ายค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top