ปรารถนาดี

ภาษาอังกฤษ


v wish well
คำอธิบาย: อยากให้ผู้อื่นได้ดี
ความหมายเหมือนกับ: ตั้งใจดี , หวังดี
คำที่เกี่ยวข้อง: have good wishes
ตัวอย่างประโยค: พ่อมักจะพูดอยู่เสมอว่า รักและปรารถนาดีกับเขา