ปรารถนา

ภาษาอังกฤษ


v desire
ความหมายเหมือนกับ: มุ่งหมาย , อยากได้ , ต้องการ , หมาย , อยาก , ประสงค์ , หวัง
คำที่เกี่ยวข้อง: long for , want , wish , hope for , yearn , aim , aspire
ตัวอย่างประโยค: การตายเป็นสิ่งที่ไม่มีใครปรารถนา แต่ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนหนีไม่พ้นไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนเพียงใด