ปรามาส

ภาษาอังกฤษ


v insult
ความหมายเหมือนกับ: ดูถูก , สบประมาท , ดูแคลน , ดูหมิ่น , หยาม
คำที่เกี่ยวข้อง: contempt , defame , slander , condemn , affront
ตัวอย่างประโยค: ้เธอมุมานะทำงานจนสำเร็จเพราะคำพูดที่เขาเคยปรามาสเธอไว้