ปราม

ภาษาอังกฤษ


v prohibit
คำอธิบาย: ว่ากล่าวตักเตือนให้เกรงกลัว
ความหมายเหมือนกับ: ห้าม , เตือน , ตักเตือน , สั่งสอน
คำที่เกี่ยวข้อง: disallow , forbid , warn , caution , alert , stop
ตัวอย่างประโยค: แม่คอยปรามลูกชายไม่ให้เล่นซนอยู่ตลอดเวลา