ปราบปราม

ภาษาอังกฤษ


v suppress
คำอธิบาย: ทำให้สงบราบคาบ
ความหมายเหมือนกับ: กำจัด , ปราบ , ล้มล้าง , ทำลายล้าง
คำที่เกี่ยวข้อง: conquer , repress , quash , subjugate , quell , put down , vanquish
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลส่งทหารไปเพื่อปราบปรามผู้ก่อการร้ายในภาคใต้