ปราบดาภิเษก

ภาษาอังกฤษ


v be enthroned
คำอธิบาย: พระราชพิธีอภิเษกของพระเจ้าแผ่นดินซึ่งได้ราชสมบัติมาด้วยการรบชนะข้าศึก
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นครองราชย์
คำที่เกี่ยวข้อง: be crowned
ตัวอย่างประโยค: พระเจ้าตากสินมหาราชปราบดาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรี