ปราบ

ภาษาอังกฤษ


v subdue
ความหมายเหมือนกับ: เอาชนะ , ทำให้ราบ , ทำให้อยู่ในอำนาจ , ทำให้เชื่อง , ทำให้จำยอม , ทำให้สิ้นพยศ , ทำให้สิ้นฤทธิ์ , กำราบ
คำที่เกี่ยวข้อง: subjugate , conquer , overcome , suppress , quell , quash , tame , put down , wipe out
ตัวอย่างประโยค: รัฐบาลจีนได้ปราบนักศึกษาที่มาชุมนุมกัน ณ จัตุรัสเทียนอันเหมินเมื่อปี 2532