ปรานี

ภาษาอังกฤษ


v have mercy on
คำอธิบาย: เอ็นดูด้วยความสงสาร
ความหมายเหมือนกับ: กรุณา , เมตตา , เอื้ออาทร , เมตตากรุณา , เมตตาปรานี
คำที่เกี่ยวข้อง: be kind to , show compassion for , be ruthful to , have pity for
คำตรงข้าม: ใจร้าย , อำมหิต
ตัวอย่างประโยค: เธอทิ้งกันไปแบบนี้เหมือนกับว่าเธอไม่ปรานีฉันบ้างเลย