ปราดเปรื่อง

ภาษาอังกฤษ


adj brilliant
คำอธิบาย: มีความคิดแคล่วคล่องว่องไว
ความหมายเหมือนกับ: หลักแหลม , ฉลาด , เฉลียวฉลาด , หัวดี , หัวแหลม
คำที่เกี่ยวข้อง: bright , sharp , quick-witted , smart , clever , sagacious , intelligent
คำตรงข้าม: โง่
ตัวอย่างประโยค: เขาไม่ใช่คนฉลาดปราดเปรื่องแต่ความมีมานะและขยันขันแข็งต่างหากที่ทำให้ผลการเรียนของเขาดีขึ้น