ปราดเปรียว

ภาษาอังกฤษ


adv nimbly
ความหมายเหมือนกับ: ว่องไว , คล่องแคล่ว , แคล่วคล่องว่องไว
คำที่เกี่ยวข้อง: spryly , actively , lively , swiftly , quickly
คำตรงข้าม: เชื่องช้า
ตัวอย่างประโยค: แมวกระโดดข้ามกิ่งไม้อย่างปราดเปรียว