ปราด

ภาษาอังกฤษ


adv swiftly
คำอธิบาย: อาการที่เป็นไปอย่างฉับไว
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่ , พุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: quickly , speedily , rapidly
ตัวอย่างประโยค: มีรถยนต์สีดำคันหนึ่งแล่นปราดเข้ามาจอดชิดกับขอบถนน
v rush
คำอธิบาย: แล่นอย่างฉับไว
ความหมายเหมือนกับ: ปรี่ , พุ่ง
คำที่เกี่ยวข้อง: dash , hasten , hurry
ตัวอย่างประโยค: แมวลายตั้งท่าจะกระโจนหนีแต่แมวดำปราดเข้าขย้ำคอกดไว้และส่งเสียงขู่