ปราณี

ภาษาอังกฤษ


n living things
ความหมายเหมือนกับ: สิ่งมีชีวิต , ผู้มีชีวิต , สัตว์ , คน
คำที่เกี่ยวข้อง: creature , human , animal , being