ปราณ

ภาษาอังกฤษ


n breath
ความหมายเหมือนกับ: ลมหายใจ , ลมปราณ
คำที่เกี่ยวข้อง: respiration
ตัวอย่างประโยค: เขาสิ้นลมปราณ