ปราชัย

ภาษาอังกฤษ


v lose
ความหมายเหมือนกับ: พ่ายแพ้ , แพ้ , พ่าย
คำที่เกี่ยวข้อง: be defeated , be beaten , suffer defeat , rout
คำตรงข้าม: ชนะ
ตัวอย่างประโยค: จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลให้พรรคต้องปราชัยในการเลือกตั้งวุฒิสภาเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
n defeat
หน่วยนับ: ครั้ง
ความหมายเหมือนกับ: ความพ่ายแพ้ , การแพ้
คำที่เกี่ยวข้อง: failure , rout
คำตรงข้าม: ชัยชนะ
ตัวอย่างประโยค: สงครามโลกครั้งที่ 2 ปิดฉากลงด้วยความปราชัยของฝ่ายญี่ปุ่นในวันที่15 สิงหาคม 2488