ปราชญ

ภาษาอังกฤษ


n philosopher
ความหมายเหมือนกับ: ผู้รู้ , ผู้มีปัญญา
คำที่เกี่ยวข้อง: sage , learned man , logician