ปราจีนบุรี

ภาษาอังกฤษ


n Prachin Buri
ความหมายเหมือนกับ: จังหวัดปราจีนบุรี
ตัวอย่างประโยค: จังหวัดสระแก้วเดิมเป็นพื้นที่ส่วนหนึ่งของจังหวัดปราจีนบุรี