ปรางค์

ภาษาอังกฤษ


n pagoda
คำอธิบาย: สิ่งก่อสร้างมียอดสูงขึ้นไปมีรูปทรงคล้ายฝักข้าวโพดและมีฝักเพกาปักอยู่ข้างบน
หน่วยนับ: องค์
คำที่เกี่ยวข้อง: stupa
ตัวอย่างประโยค: ศิลปะเขมรในประเทศกัมพูชาได้ส่งอิทธิพลโดยตรงมาสู่การสร้างปรางค์ในศิลปะอยุธยา