ปราง

ภาษาอังกฤษ


n marian plum
ความหมายเหมือนกับ: มะปราง
คำที่เกี่ยวข้อง: Anacardiaceae , Bouea burmanica
ตัวอย่างประโยค: มะปรางผลนี้สีเหลืองสุกใส
n cheek
หน่วยนับ: ปราง
ความหมายเหมือนกับ: แก้ม
ตัวอย่างประโยค: ปรางของพระมเหสีเป็นสีชมพูเปล่งปลั่ง