ปราการ

ภาษาอังกฤษ


n fortification
คำอธิบาย: กำแพงสำหรับป้องกันการรุกราน
ความหมายเหมือนกับ: ป้อม , ด่าน , กำแพง , ป้อมปราการ
คำที่เกี่ยวข้อง: rampart , fort , fortress , bulwark , wall , citadel
ตัวอย่างประโยค: เมืองนี้ปราการแน่นหนา ศัตรูยากที่จะเข้าถึง