ปรากริมไข่เต่า

ภาษาอังกฤษ


n name of a Thai sweetmeat made of vermicelli, coconut milk and sugar
ความหมายเหมือนกับ: ขนมปลากริมไข่เต่า