ปรากฏผล

ภาษาอังกฤษ


v show
ความหมายเหมือนกับ: บอกผล
คำที่เกี่ยวข้อง: display