ปรากฏการณ์

ภาษาอังกฤษ


n phenomenon
คำอธิบาย: การสำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: การอุบัติ , การปรากฏ , การเกิด
ตัวอย่างประโยค: การซื้อเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว
n phenomenon
คำอธิบาย: การสำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: การปรากฏให้เห็น , การอุบัติให้เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: occurrence