ปรากฏกาย

ภาษาอังกฤษ


v appear
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว , แสดงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: show oneself , emerge , turn up , be visible