ปรากฏ

ภาษาอังกฤษ


v appear
ความหมายเหมือนกับ: บังเกิด , มีขึ้น , อุบัติ , เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: happen , occur
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
v appear
คำอธิบาย: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว , ปรากฏกาย , แสดงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: show oneself , emerge , turn up , be visible
ตัวอย่างประโยค: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว
v be apparent
คำอธิบาย: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be evident , become manifest , be known
ตัวอย่างประโยค: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา
v appear
คำอธิบาย: สำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , แสดง , บังเกิด , มีขึ้น , สำแดง
คำที่เกี่ยวข้อง: be apparent , happen , manifest oneself , be visible , emerge
ตัวอย่างประโยค: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น