ปรากฏ

ภาษาอังกฤษ


v appear
ความหมายเหมือนกับ: บังเกิด , มีขึ้น , อุบัติ , เกิด
คำที่เกี่ยวข้อง: happen , occur
ตัวอย่างประโยค: เมื่อเราป้อนข้อมูลต่างๆ เข้าไปจนครบ ภาพต่างๆ จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอ
v appear
คำอธิบาย: แสดงตัวให้เห็น, ให้เห็นเป็นรูปร่าง
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว , ปรากฏกาย , แสดงตัว
คำที่เกี่ยวข้อง: show oneself , emerge , turn up , be visible
ตัวอย่างประโยค: เป็นที่รู้กันดีว่า ไม่ว่าจะงานไหนๆ เขาก็จะไม่ไปปรากฏตัว
v be apparent
คำอธิบาย: มีขึ้น, แสดงให้เห็น
คำที่เกี่ยวข้อง: be evident , become manifest , be known
ตัวอย่างประโยค: เขามีมูลความผิดจริงตามพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมา
v appear
คำอธิบาย: สำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: เกิด , แสดง , บังเกิด , มีขึ้น , สำแดง
คำที่เกี่ยวข้อง: be apparent , happen , manifest oneself , be visible , emerge
ตัวอย่างประโยค: ดาวหางฮัลเลย์ปรากฏบนท้องฟ้าทำให้ทุกคนตื่นเต้น

คำที่มี "ปรากฏ" ในคำ


ปรากฏการณ์ n phenomenon
คำอธิบาย: การสำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: การอุบัติ , การปรากฏ , การเกิด
ตัวอย่างประโยค: การซื้อเสียงนั้นเป็นปรากฏการณ์ปกติธรรมดาในระบบการเลือกตั้งของไทยไปแล้ว

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ n natural phenomenon
คำอธิบาย: สิ่งที่เกิดมีขึ้นเองตามธรรมชาติ
ตัวอย่างประโยค: สุริยุปราคาเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติที่เกิดขึ้นไม่บ่อยนัก

ปรากฏการณ์ n phenomenon
คำอธิบาย: การสำแดงออกมาให้เห็น
ความหมายเหมือนกับ: การปรากฏให้เห็น , การอุบัติให้เห็น

ปรากฏตัว v appear
ความหมายเหมือนกับ: เผยตัว , แสดงตัว
ตัวอย่างประโยค: รายงานข่าวแจ้งว่า อดีตแชมป์โลกวัย 29 ปี อาจจะปรากฏตัวต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกนับจากแขวนนวมเมื่อ 5 ปีก่อน

ปรากฏชัด v be evident
ตัวอย่างประโยค: จุดอ่อนทางเศรษฐกิจเริ่มปรากฏชัดเมื่อพื้นฐานความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเริ่มผุกร่อน

ปรากฏผล v show
ความหมายเหมือนกับ: บอกผล

ปรากฏกาย v appear
ความหมายเหมือนกับ: ปรากฏตัว , แสดงตัว

ปรากฏชัดแก่ตา adv obviously
ความหมายเหมือนกับ: จะแจ้ง , ทนโท่

ปรากฏการณ์เรือนกระจก n glass house

การปรากฏ n phenomenon
ความหมายเหมือนกับ: การอุบัติ , การเกิด

ลือชาปรากฏ v be well-known
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นชื่อลือชา , โด่งดัง , ระบือ , เลื่องชื่อ , เลื่องลือ , ลือเลื่อง , ลือนาม , ลือชื่อ

ลือชาปรากฏ v be well-known
ความหมายเหมือนกับ: ขึ้นชื่อลือชา , โด่งดัง , ระบือ , เลื่องชื่อ , เลื่องลือ , ลือเลื่อง , ลือชา , ลือชื่อ

การปรากฏให้เห็น n phenomenon
ความหมายเหมือนกับ: การอุบัติให้เห็น

การปรากฏตัว n appearance

ความปรากฏอยู่ n existence

ด้วยปรากฏว่า conj because
ความหมายเหมือนกับ: เพราะว่า , เพราะ , เหตุค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top