ปรัศนี

ภาษาอังกฤษ


n question mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายคำถามรูปอย่างนี้ ?
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายคำถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: interrogation point , interrogation mark
n question mark
คำอธิบาย: เครื่องหมายรูป ? ใช้ประกอบข้อความแสดงการถาม
ความหมายเหมือนกับ: เครื่องหมายคำถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: interrogation mark , query
ตัวอย่างประโยค: นิยายเรื่องนี้ตั้งชื่อโดยมีเครื่องหมายปรัศนีต่อท้ายเอาไว้เพื่อสื่อความหมายว่าตัวละครในเรื่องจะรอดชีวิตหรือไม่
n interrogator
ความหมายเหมือนกับ: ผู้ถาม
คำที่เกี่ยวข้อง: questioner
คำตรงข้าม: ผู้ตอบ
ตัวอย่างประโยค: ปรัศนีในรายการนี้เป็นคนที่มีชื่อเสียง