ปรัมปรา

ภาษาอังกฤษ


adj ancient
ความหมายเหมือนกับ: สืบๆ กันมา , เก่าก่อน
คำที่เกี่ยวข้อง: old , legendary
ตัวอย่างประโยค: คนแก่ชอบฟังนิยายปรัมปรา