ปรับใช้

ภาษาอังกฤษ


v apply
ความหมายเหมือนกับ: ดัดแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt , make practical use
adj applied
คำที่เกี่ยวข้อง: practical
v apply
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt , adjust , make practical use