ปรับโทษ

ภาษาอังกฤษ


v fine
คำอธิบาย: กำหนดโทษที่จะลง
ความหมายเหมือนกับ: ปรับ
คำที่เกี่ยวข้อง: inflict a penalty , impose a fine
ตัวอย่างประโยค: เขาถูกปรับโทษร้อยบาทฐานขับรถโดยประมาท