ปรับพื้น

ภาษาอังกฤษ


v level the ground
คำที่เกี่ยวข้อง: smooth , even , flatten
ตัวอย่างประโยค: หลังน้ำท่วมครั้งใหญ่ชาวบ้านต่างปรับพื้นบ้านเป็นการใหญ่