ปรับพฤติกรรม

ภาษาอังกฤษ


v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับนิสัย
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt