ปรับปรุง

ภาษาอังกฤษ


v adjust
คำอธิบาย: แก้ไขให้เรียบร้อยยิ่งขึ้น
ความหมายเหมือนกับ: แก้ไข , เปลี่ยนแปลง
คำที่เกี่ยวข้อง: improve , make an adjustment , better
ตัวอย่างประโยค: เกษตรกรควรขอคำแนะนำจากนักวิชาการด้านดินเพื่อปรับปรุงดินให้เหมาะต่อการทำทุ่งหญ้า