ปรับนิสัย

ภาษาอังกฤษ


v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับพฤติกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt


ค้นหาภายในเว็บ


คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย


Back to top