ปรับนิสัย

ภาษาอังกฤษ


v adjust (oneself)
ความหมายเหมือนกับ: ปรับพฤติกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt