ปรับตัว

ภาษาอังกฤษ


v adjust (oneself)
คำอธิบาย: ทำให้กลมกลืน
ความหมายเหมือนกับ: ปรับนิสัย , ปรับพฤติกรรม
คำที่เกี่ยวข้อง: adapt
ตัวอย่างประโยค: จิ้งจกปรับตัวตามสภาพแวดล้อมที่มันอยู่