ปรับความเข้าใจ

ภาษาอังกฤษ


v reconcile
คำที่เกี่ยวข้อง: negotiate for mutual understanding , adjust differences , come to an understanding
ตัวอย่างประโยค: สถานการณ์เริ่มดีขึ้นเมื่อสองฝ่ายยอมปรับความเข้าใจกัน