ปรักหักพัง

ภาษาอังกฤษ


v be ruined
ความหมายเหมือนกับ: ชำรุด , ทรุดโทรม , ชำรุดทรุดโทรม , เสื่อมโทรม , ผุพัง
คำที่เกี่ยวข้อง: lie in ruins , be dilapidated , be in a state of decay , be in disrepair
ตัวอย่างประโยค: พระราชวังเก่าปรักหักพังอยู่อย่างนี้มาหลายร้อยปีแล้ว