ปรักปรำ

ภาษาอังกฤษ


v incriminate
คำอธิบาย: กล่าวโทษโดยไม่ได้พิสูจน์ว่าเป็นความจริงหรือไม่
ความหมายเหมือนกับ: กล่าวหา , ว่าร้าย , กล่าวร้าย , ป้ายร้าย , ให้ร้าย , ใส่ร้ายป้ายสี
คำที่เกี่ยวข้อง: allege , blame , condemn , give evidence against
ตัวอย่างประโยค: พยานหลายคนให้การปรักปรำเขา