ปรัก

ภาษาอังกฤษ


v be ruined
ความหมายเหมือนกับ: หัก , พัง
คำที่เกี่ยวข้อง: be broken
adj silver
ความหมายเหมือนกับ: เงิน