ประไพ

ภาษาอังกฤษ


adj beautiful
ความหมายเหมือนกับ: งาม , งดงาม , สวย
คำที่เกี่ยวข้อง: handsome , pretty
ตัวอย่างประโยค: พักตร์น้องละอองนวลปลั่งเปล่งดังดวงจันทร์วันเพ็ญประไพศรี