ประโลมโลก

ภาษาอังกฤษ


adj melodramatic
คำอธิบาย: เกี่ยวกับเรื่องรักๆ ใคร่ๆ
ความหมายเหมือนกับ: บันเทิงเริงรมย์ , บันเทิง
คำที่เกี่ยวข้อง: exaggerated , over-sensationalized
ตัวอย่างประโยค: สาวๆ ชอบอ่านนวนิยายประโลมโลก