ประโลม

ภาษาอังกฤษ


v console
คำอธิบาย: ทำให้เป็นที่เบิกบานพึงอกพึงใจ
ความหมายเหมือนกับ: ทำให้พึงใจ , ทำให้เบิกบาน , ทำให้พอใจ , เอาอกเอาใจ , ทำให้สบายใจ
คำที่เกี่ยวข้อง: solace , comfort , pander , entertain , delight
ตัวอย่างประโยค: แม่มักจะปลอบประโลมลูกน้อยเสมอเวลาร้องไห้