ประโยชน์

ภาษาอังกฤษ


n benefit
ความหมายเหมือนกับ: ผลดี , คุณประโยชน์
คำที่เกี่ยวข้อง: advantage , profit , usefulness , use , utility
ตัวอย่างประโยค: เนื้อปลาเป็นอาหารที่มีคุณค่าและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย