ประโยคความเดียว

ภาษาอังกฤษ


n simple sentence
ความหมายเหมือนกับ: เอกัตถประโยค
คำตรงข้าม: อเนกรรถประโยค