ประโมง

ภาษาอังกฤษ


n fishery
ความหมายเหมือนกับ: การจับสัตว์น้ำ
คำที่เกี่ยวข้อง: fishing