ประโคม

ภาษาอังกฤษ


v play a prelude
คำอธิบาย: บรรเลงดนตรีเพื่อเป็นสัญญาณในพิธีบางอย่าง เพื่อสักการบูชาหรือยกย่องเป็นต้น
ความหมายเหมือนกับ: โหมโรง , บรรเลง , เล่นดนตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: play (music) , strike up a fanfare , sing the praise of , play an overture
ตัวอย่างประโยค: ขณะที่จุดเพลิงศพวงพิณพาทย์ก็เริ่มประโคม
v spread
ความหมายเหมือนกับ: ป่าวประกาศ , ประชาสัมพันธ์
คำที่เกี่ยวข้อง: proclaim , herald , announce , propagate , broadcast
ตัวอย่างประโยค: สื่อโฆษณาประโคมส่งเสริมการขายอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน