ประโคนธรรพ์

ภาษาอังกฤษ


n god of music
ความหมายเหมือนกับ: ประคนธรรพ์ , ปรคนธรรพ , ประโคนธรรพ , เจ้าแห่งการดนตรี
คำที่เกี่ยวข้อง: inventor and heavenly musician of the lute