ประแป้ง

ภาษาอังกฤษ


v powder
คำอธิบาย: แตะหน้าหรือตัวให้เป็นจุดๆ ด้วยแป้งนวลผสมน้ำ
ความหมายเหมือนกับ: ผัดแป้ง
ตัวอย่างประโยค: หนุ่มสาวที่มางานต่างแต่งตัวกันสวยสะประแป้งหอมฟุ้ง