ประแจเลื่อน

ภาษาอังกฤษ


n monkey wrench
คำที่เกี่ยวข้อง: adjustable spanner , shifting spanner